Nieuwsbrief

Kruistochten en het Heilige Land

Middeleeuwse Kruistochten en het Heilige Land

Korte samenvatting van de Kruistochten

De Middeleeuwse Kruistochten werden ondernomen door de Christelijk gelovigen vanuit West Europa om het Heilige Land te bevrijden van de onderdrukking van de Islamitische overheersing die sinds enkele eeuwen daar bestond.
Er zijn in totaal 9 kruistochten gehouden, waarvan de eerste 4 de belangrijkste en meest succesvol waren.

De belangrijkste reden om de kruistochten te beginnen was het feit dat christelijke pelgrimsreizen naar het Heilige Land niet meer mogelijk waren onder het islamitische gezag aldaar, terwijl dat eerder gedurende een drietal eeuwen vreedzaam was toegestaan. Hoewel tegenwoordig de religieuze achtergrond van de kruistochten opnieuw sterk benadrukt wordt, mag niet worden vergeten dat de hang naar zowel politieke als geografische macht evenals uitbreiding van de handel (alle redenen die binnen de historische context wellicht belangrijker waren) meespeelden om de kruistochten hun doorgang te laten vinden.

Antieke Kornalijn met Kruisvaarders KruisHet Byzantijnse leger had al zijn invloed verloren sinds de Seltjoeken steeds meer terrein hadden gewonnen binnen het Byzantijnse rijk (1070). Het Byzantijnse Rijk riep hulp in van westelijk Europa tegen de Seltjoekse Turken. Daarnaast wilde men simpelweg voorkomen dat de Islamieten steeds meer gebiedsuitbreiding zouden krijgen. De verdeeldheid van de Orthodoxe Kerk en Rooms Katholieke kerk was een sterke andere motivatie vanuit religieus Rome om de kruistochten te rechtvaardigen. Men hoopte dat de kruistochten saamhorigheid zouden kweken, waardoor de westelijke Rooms Katholieke kerk opnieuw meer invloed zou krijgen binnen het Byzantijnse rijk, waar inmiddels de Orthodoxe Kerk steeds heersender was geworden.

In eerste instantie mochten alleen kruisridders deelnemen aan de kruistocht en zij moesten zich diep in de schulden steken om de tochten te kunnen maken. Tijdens latere kruistochten deed ook de ‘gewone burger’ mee. De Kerk gaf alle deelnemers een zogenaamde Aflaat, waarbij men de boetes die ooit tijdens de biecht waren opgelegd, werden kwijt gescholden. Daarnaast kon men rekenen op steun van de Kerk en werd men vrijgesteld van allerlei belastingen en schulden. De eerste kruistochten werden aangekondigd door de Paus van Rome.

Eerste Kruistocht (1096-1099)
tijdens het Concilie van Clermont roept Paus Urbanus II op tot het houden van de eerste kruistocht. Deelnemers waren voornamelijk Franse en Duitse Ridders en veel Normandiërs. Binnen deze jaren werden successen geboekt en de Kruisvaarders stichtten verschillende koninkrijken, vorstendommen en graafschappen in diverse regio’s van het Midden-Oosten.

Tweede Kruistocht (1147-1149)
Toen het Graafschap Edessa in 1144 heroverd werd door de Seltjoeken, dat tijdens de Eerste Kruistocht door de Kruisvaarders was bevrijd en opgeëist, riep de monnik Bernard van Claivaux in opdracht van Paus Eugenius III op tot de tweede kruistocht. Deze kruistocht eindigde snel en zonder enig goed resultaat. Enige tijd later (1187) hadden de moslims onder het gezag van Saladin heel Jeruzalem en het Heilige Land terug in handen.

Derde Kruistocht (1189-1192)
Als reactie op de inname van het Heilige Land door Saladin werd de Derde Kruistocht gehouden, die niet het beoogde resultaat opleverde. Bekende naam was de Engelse koning Richard Leeuwenhart, die enkele steden wist in te nemen, maar niet Jeruzalem wist terug te krijgen. Met Saladin sloot hij een verdrag tot vrije toegang van Christelijke pelgrims door de heilige plaatsen.

Vierde Kruistocht (1202-1204)
Door gebrek aan middelen en leiderschap mislukte ook deze kruistocht ten aanzien van het beoogde doel. In plaats daarvan zorgde deze kruistocht voor een nog grotere scheiding tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk, doordat de kruisvaarders de stad Constantinopel plunderden en tijdelijk hun eigen Latijnse Keizerrijk hier stichtten. Het einde van het Byzantijnse Rijk zou hiermee snel in zicht komen.

Vijfde Kruistocht ( 1217-1221), Zesde Kruistocht (1228-1229), Zevende Kruistocht (1248-1254), Achtste Kruistocht (1270), Negende Kruistocht (1271-1271).
Na 1270 hadden de kruistochten weinig tot geen enkele impact meer. Enkele steden werden af en toe nog veroverd op de Turken, maar die laatste kwamen steeds meer aan de winnende hand. In 1453 viel definitief het doek voor Constantinopel, en werd deze stad de nieuwe politieke zetel van het Ottomaanse Rijk.

Tot op de dag van vandaag zijn er nog vele conflicten en ongeregeldheden in en rondom het Heilige Land.

Het Heilige Land
Met het Heilige Land wordt algemeen bedoeld het gebied dat wij nu kennen als Palestina en Israël. Het omvat de gebieden en steden die van belangrijke betekenis waren voor de 3 grote Monotheïstisch godsdiensten: de Islam, het Christendom en het Jodendom. Reeds ca. 3000 jaar voor Christus werd dit land door de oudste stammen bewoond en was dit gebied het kruispunt, dat de verbinding tot stand bracht van het oude Mesopotamië en Egypte. De eerste geschreven geschiedenis begint bij Abraham, die rond 1950 voor Christus van Ur in Mesopotamië naar Kaan verhuisde.

Geen enkel ander land ter wereld kende zo vele oorlogen, onderdrukking en vernedering van de bevolking – van zowel Joden, Moslims en Christenen – alle en grotendeels veroorzaakt door conflicten op religieus gebied. De stad Jeruzalem is van grote betekenis voor alle 3 de religies. Voor de Joden is de stad heilig door de overbrenging van de Ark van het Verbond naar Jeruzalem door Koning David en de bouw van de eerste Tempel door koning Salomo. Voor de Islam is de stad verbonden aan het geloof dat Mohammed vanaf de rotstop Haram al-Sharif, het plateau op de Tempelberg, aan zijn hemelreis begon. Na de verwoesting van de tweede Tempel in het jaar 70 na Christus en de verovering van Jeruzalem door de moslims in 638 na Christus werd de Rotskoepel en de Aqsaa Moskee gebouwd. Sindsdien is Jeruzalem naast Mekka en Medina de derde heilige plaats voor Moslims. Voor alle Christenen tenslotte is Jeruzalem van belangrijke betekenis omdat op deze en andere historische plaatsen volgens de Bijbel het leven en lijden van Jezus van Nazareth plaatsvonden.

Zie ook:  Byzantijnse Periode – Byzantijnse Rijk

Klik hier voor sieraden met  materialen uit deze periode:
Antieke Kornalijn met Kruisvaarders Kruis