Nieuwsbrief

Privacy beleid

Privacy Beleid

Kleurrijke Wereld respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacy beleid – inleiding

Deze Privacy Verklaring geldt per 25 mei 2018 in verband met de nieuwe Europese wetgeving AVG/GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming/ General Data Protection Regulation). Deze Europese regelgeving is in het leven geroepen om je extra te beschermen ten aanzien van jouw privacy op het internet waarbij jouw persoonsgegevens worden verwerkt en worden opgeslagen. Kleurrijke Wereld doet er alles aan om (zo goed als mogelijk ) te handelen conform deze nieuwe wet.

Je kan uitgebreid lezen welke persoonsgegevens van jou worden verzameld en met welk doel. Je leest hier ook wat jouw rechten zijn en hoe lang ze worden bewaard. Het is raadzaam onderstaande verklaring goed door te lezen.

Wil je bij het lezen van onderstaande het volgende in gedachten houden:
– Huidige website/webshop: op dit moment (sinds februari 2018) doet de huidige webshop/webwinkel van Kleurrijke Wereld Sieraden het niet. Dat betekent dat er géén bestellingen via de website kunnen worden gedaan. Er wordt gewerkt aan een tijdelijke oplossing
– Nieuwe website/nieuwe webshop: een compleet nieuwe website en webshop volgt nog op termijn
– Wegens persoonlijke gezondheidsproblemen op dit moment en sinds langere tijd (zie laatste nieuwsberichten op deze website) neemt de nieuwe website nog enige tijd in beslag

Privacy Verklaring Kleurrijke Wereld

1. IDENTITEIT en Contact
Kleurrijke Wereld, handelsnaam Kleurrijke Wereld Sieraden, gevestigd te B2382 gemeente Ravels, Belgie, KvK nummer en BTW nummer te België: BE0825.396.457, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Indien je iets niet duidelijk is of je meent dat er iets in deze verklaring onjuist is of ontbreekt – ondanks alle zorgvuldigheid bij het schrijven hiervan – neem dan alsjeblieft contact op met Ursula Dekkers – eigenaar/ontwerpster van Kleurrijke Wereld Sieraden, tevens Functionaris Gegevensbescherming. In alle openheid krijg je zo goed mogelijk aanvullende informatie. Mail naar: info@kleurrijkewereld.nl of info@kleurrijkewereld.be

2. JOUW PERSOONSGEGEVENS
Afhankelijk van de producten/diensten/functionaliteiten op de websites van Kleurrijke Wereld verstrek je persoonsgegevens die worden verwerkt.
Persoonsgegevens die Kleurrijke Wereld van jou verzamelt:

1) Bestelling of Maatwerk:
– je voor- en achternaam
– je adresgegevens: factuuradres en (indien aan de orde een afwijkend-) afleveradres
– je telefoonnummer(s) waarop je normaliter bent te bereiken
– je e-mailadres
– je bankgegevens in beperkte mate (informatie afschrift/digitaal). Je betaalt handmatig via je eigen bank. Er is geen betaalsysteem via de huidige website/webshop beschikbaar; met de komst van de nieuwe website zal er wel een betaalsysteem komen
– een zogenaamd Account binnen de webshop, waarin je inlogt, is op dit moment (huidige webshop) niet mogelijk. Met de komst van de nieuwe website/webshop zal dit wel het geval zijn
Ad. 1: T.b.v. een Bestelling of Maatwerk – Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:
– eventuele meer persoonlijke informatie die je zelf actief verstrekt in een e-mail, telefoon- of persoonlijk gesprek ten behoeve van een bestelling of het laten maken van een Maatwerk sieraad.
Te denken valt aan: een geboortedatum, een huwelijk, een aandenken aan een speciale gebeurtenis; je ideeën over wat je wel en niet mooi vindt aan vorm, kleur en materialen. Je dient je ervan te bewust te zijn dat je je meer persoonlijke/gevoelige informatie actief en zelf vrijwillig aan Kleurrijke Wereld verstrekt en daarmee toestemming geeft aan Kleurrijke Wereld om deze informatie te verwerken ten behoeve van een goed advies aan jou over de aankoop van een sieraad of het speciaal voor jou op maat laten maken ervan. Er worden hiervan geen zogeheten klantprofielen gemaakt t.b.v. e-mail marketing. Uiteraard wordt dit soort informatie altijd strikt vertrouwelijk behandeld en nooit en te nimmer met Derden gedeeld.
Zogenaamde Bijzondere Persoonsgegevens (o.a. ras, geloofsovertuiging, gegevens over je politieke opvattingen of over je gezondheid, etc. ) mogen niet worden verwerkt.

2) Contactformulier of e-mail, algemene/informatieve vragen via website:
– je naam
– je e-mailadres
– je vraag en aanvullende informatie daaromtrent; de antwoorden van Kleurrijke Wereld op je vragen. Bijvoorbeeld vragen die je stelt over materialen, edelstenen, sieraden op de website of reeds verkochte sieraden.

3) Nieuwsbrief: 
Deze persoonsgegevens zijn:
– je voor- en achternaam
– je e-mailadres
– IP-adres na inschrijving
Kleurrijke Wereld Sieraden verstuurt maximaal ca. 4-6x per jaar nieuwsbrieven om jou te inspireren en informeren over alle (nieuwe) activiteiten en ontwikkelingen waar Kleurrijke Wereld Sieraden zich mee bezig houdt; e.e.a. onder andere vanuit het belang te kunnen ondernemen.

Je ontvangt bijvoorbeeld informatie over nieuwe sieraden op de website, promoties en kortingen, deelname van Kleurrijke Wereld op inspirerende lifestyle-, kunst- of woonbeurzen of organisatie of deelname aan exposities, informatie over (nieuwe) materialen, etc.
Kleurrijke Wereld Sieraden wil er zeker van zijn dat zij geen nieuwsbrieven verstuurt die jij als “ongewenst”, “te veel” of als spam ervaart. Onderaan elke nieuwsbrief kon je/en kan je je daarom steeds afmelden; ofwel kon/kan je dit zelf doen via een link op de website, ofwel je stuurt Kleurrijke Wereld een mailtje om je af te melden, dan wordt dat voor jou geregeld.

Inschrijving via de website gebeurde altijd al/gebeurt via zogenaamde double-opt-in: inschrijving en daarna de vraag om herbevestiging door jou om misbruik van je e-mailadres te voorkomen. Kleurrijke Wereld wil zeker weten dat jij inschrijft voor de nieuwsbrief, en dat niet eventueel anderen jou (per ongeluk of doelbewust) aanmelden. Afmelding op de website of onderaan de nieuwsbrief gebeurde altijd al/gebeurt via double-opt-out: je doet eerst je afmelding, ontvangt daarna een bevestiging met de vraag om herbevestiging. Dit is eveneens om misbruik van je e-mailadres door anderen (die jou per ongeluk of doelbewust afmelden) te voorkomen. Kleurrijke Wereld wil zeker weten dat jij het bent, die zich afmeldt

4) Overig:
a) Comments: een eventuele reactie die jij zelf schrijft op een van de nieuwsberichten/blog (comments) op de website van Kleurrijke Wereld. De verzamelde gegevens zijn: je naam, je e-mailadres en IP-adres. 
Deze comments worden niet automatisch onder het bericht op de website geplaatst, maar eerst door Kleurrijke Wereld bekeken en ‘goedgekeurd’ (voorkoming Spam). Je kan er zelf voor kiezen al dan niet je naam in deze comment op te nemen. Je e-mailadres en IP-adres worden nooit gepubliceerd.
b) Prijsvraag: naam, e-mailadres of contactgegevens op Social Media, in geval je iets gewonnen hebt bij een eventuele prijsvraag

Jonger dan 16 jaar: Kleurrijke Wereld heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Kleurrijke Wereld kan niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, hoewel daartoe wel een poging wordt gedaan indien er een vermoeden is, bijvoorbeeld als dat kan blijken uit een bestelling of correspondentie. Kleurrijke Wereld adviseert ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Kleurrijke Wereld zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een persoon die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact op via info@kleurrijkewereld.nl of info@kleurrijkewereld.be dan wordt de informatie verwijderd.

3. DOELEN/ACTIVITEITEN

Kleurrijke Wereld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen/activiteiten:
1) Bestelling/maatwerk:
– het afhandelen van de bestelling inclusief facturering aan jou
– de bestelde producten bij je te laten afleveren door een postbedrijf, evt. koerier
– het bestelde maatwerk naar aanleiding van jouw wensen te kunnen uitvoeren
– je te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om de bestelling/maatwerk/levering uit te kunnen voeren, te overleggen, of je van de uitvoering op de hoogte te houden
– je te informeren over eventuele wijzigingen van onze producten of levering
– je in sommige gevallen te benaderen om te weten of het product/maatwerk opdracht goed is ontvangen, je tevreden bent over de producten/diensten en/of je nog aanvullend advies nodig hebt, of er eventueel nog aanpassingen nodig zijn
– je te antwoorden/reageren in geval van een retourmelding of –zending via e-mail
– je te antwoorden/reageren in geval van een klacht via e-mail, telefonisch of via Social media
– je te antwoorden en service/reparatie-/herstelwerkzaamheden te kunnen bieden in geval van garantie; ook nadat je garantie al lang verlopen is (zie garantie). Dit kan nog járen nadien zijn
2) Contactformulier of e-mail, algemene/informatieve vragen via website:
– jouw vragen te beantwoorden of advies te geven (informatieve/algemene vragen bijvoorbeeld over materialen, edelstenen, sieraden op de website of reeds verkochte sieraden)
– simpele analyses ter verbetering van de producten/diensten van Kleurrijke Wereld, c.q. eventueel aanpassen productaanbod
3) Nieuwsbrief:
– het periodiek verzenden van nieuwsbrieven om te inspireren, informeren over alle (nieuwe) ontwikkelingen waar Kleurrijke Wereld Sieraden zich mee bezig houdt. Dit kan bijvoorbeeld zijn: nieuwe sieraden op de website, promoties en kortingen, deelname van Kleurrijke Wereld op inspirerende lifestyle-, kunst- of woonbeurzen of organisatie of deelname aan exposities, informatie over (nieuwe) materialen, etc.
– te reageren op jouw eventuele reactie/vraag/e-mail naar aanleiding van de nieuwsbrieven
– ter betering van de nieuwsbrieven, eventueel website en aanbod van sieraden van Kleurrijke Wereld vanuit simpele analyses die de nieuwsbriefprovider verschaft
– het onderhouden en eventueel uitbreiding van nieuwsbrief- en klantcontacten, naamsbekendheid en groei van business door middel van en als gevolg van het periodiek verzenden van nieuwsbrieven aan de nieuwsbriefabonnees

4) Overig:
– om het door jou ingediende comment op een nieuwsbericht (blog) op de website te plaatsen en eventueel een reactie daarop te geven
– je te benaderen indien je iets hebt gewonnen naar aanleiding van een eventuele prijsvraag

4. GRONDSLAGEN/UITGANGSPUNTEN
Een organisatie mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Kleurrijke Wereld is verplicht zich af te vragen wat het uitgangspunt is om elk gegeven van jou te verzamelen en of het gegeven relevant is daar iets mee te doen of te bewaren. Er moet daarvoor minimaal één wettelijke grondslag zijn.
Er zijn 6 Grondslagen waarvan de hierna genoemden de belangrijkste zijn voor het uitvoeren van de activiteiten van Kleurrijke Wereld Sieraden:
– a. de Toestemming van de betrokken persoon; – b. de noodzakelijkheid voor Uitvoering van de overeenkomst; – c. een Wettelijke verplichting; bijvoorbeeld het verplicht bewaren van de administratie; – d. een Gerechtvaardigd belang. Dit zijn onder andere: marketing en reclame, simpele analyses ter verbetering van de producten/diensten van Kleurrijke Wereld, het onderhouden en eventueel uitbreiding van nieuwsbrief- en klantcontacten, naamsbekendheid en groei van business door middel van en als gevolg van het periodiek verzenden van nieuwsbrieven aan de nieuwsbriefabonnees; het bieden van uitgebreide productservice, ook (vele) jaren nadien; e.e.a. vanuit het eigen belang van ondernemen

5. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Kleurrijke Wereld neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kleurrijke Wereld) tussen zit. Een voorbeeld van geautomatiseerde besluitvorming is een zogenaamde klantprofilering die door geautomatiseerde verwerkingen tot stand komt.

6. HOE LANG WE JOUW GEGEVENS BEWAREN
Kleurrijke Wereld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
1) Bestelling/maatwerk sieraad:
– a) je bestelformulier/orderbevestiging; – b) je factuur en eventueel creditnota in geval van een Retour; – c) je beperkte bankgegevens op het (digitale) afschrift van de Kleurrijke Wereld bankrekeningen als bewijs van je betaling en terugbetaling in geval van een Retour.
–> Bovenstaande gegevens a), b), c) worden 10 jaar bewaard; onder de grondslagen noodzakelijkheid voor de Uitvoering van de overeenkomst; een Wettelijke verplichting (Belgische bewaartermijn administratie is 10 jaar; in Nederland is dat 7 jaar);
– d) eventuele relevante e-mails/correspondentie m.b.t. tot je bestelling en aanvullende informatie door jou of Kleurrijke Wereld met betrekking tot je bestelling/maatwerk.
–> Bovenstaande gegevens onder d) worden 10 jaar bewaard; onder de grondslag van het Gerechtvaardigd belang van ondernemen, c.q. het bieden van uitgebreide productservice (garantie/reparatie/herstelwerkzaamheden) ook (vele) jaren nadien, al dan niet tegen betaling, afhankelijk van garantie en tegemoetkoming van Kleurrijke Wereld).
Omdat ieder sieraad uniek is, is het van belang dat Kleurrijke Wereld dit soort informatie ter beschikking houdt, zodat bekend is om welk sieraad het gaat, hoe het sieraad is gemaakt en met welke materialen (inhoudelijke/technisch); in geval van maatwerk is dit eveneens van belang, zoals ook jou specifieke wensen zoals je die destijds hebt opgegeven. Door deze gegevens te bewaren kan Kleurrijke Wereld makkelijker op voorhand zeggen of een sieraad aangepast/hersteld kan worden, of maar gedeeltelijk/helemaal niet en of de gebruikte materialen in het sieraad nog voorhanden zijn.
2) Contactformulier of e-mail, algemene/informatieve vragen via website:
– a) contactformulier/e-mail met informatieve/algemene vragen bijvoorbeeld over materialen, edelstenen, sieraden op de website of reeds verkochte sieraden. Voorgaande gegevens onder a) worden maximaal 5 jaar bewaard; onder de grondslagen van de Toestemming van de betrokken persoon; onder de grondslag van het Gerechtvaardigd belang van ondernemen, c.q. simpele analyses ter verbetering van de producten/diensten van Kleurrijke Wereld. Het is voor Kleurrijke Wereld van belang te weten naar welk type materialen , stenen, sieraden (veel) wordt gevraagd, om daarmee een eventueel beter productaanbod te kunnen doen.
3) Nieuwsbrief
– a) je voor- en achternaam; – b) je e-mailadres; – c) IP-adres; – d) simpele analyses (globaal en individueel). Voorgaande gegevens a), b), c), d) worden binnen de Nieuwsbriefprovider (Mailchimp) streng beveiligd bewaard onder het account van Kleurrijke Wereld, onder grondslagen de Toestemming van de betrokken persoon; de grondslag van het Gerechtvaardigd belang van ondernemen, c.q. marketing en reclame, c.q. simpele analyses ter verbetering van de producten/diensten van Kleurrijke Wereld, c.q. het onderhouden en eventueel uitbreiding van nieuwsbrief- en klantcontacten, naamsbekendheid en groei van business door middel van en als gevolg van het periodiek verzenden van nieuwsbrieven aan de nieuwsbriefabonnees. Je kan je op elk moment afmelden zoals omschreven onder 2. Persoonsgegevens. Lees meer onder punt 7 en 9. (Derden, Cookies en technologieen)
4) Overig:
– a) om het door jou ingediende comment op een nieuwsbericht (blog) op de website te plaatsen en eventueel een reactie daarop te geven; de verzamelde gegevens daarvan zijn: je naam, e-mailadres en IP-adres. Deze comments worden niet automatisch onder het bericht op de website geplaatst, maar eerst door Kleurrijke Wereld bekeken en ‘goedgekeurd’ (voorkoming Spam). Je kan er zelf voor kiezen al dan niet je naam in deze comment op te nemen. Je e-mailadres en IP-adres worden nooit gepubliceerd. Voorgaande gegevens a) blijft in principe altijd op de website van Kleurrijke Wereld staan, of zolang als Kleurrijke Wereld daar belang aan hecht. Wil je je reactie laten verwijderen, neem dan contact op. Je reactie wordt dan direct verwijderd. Grondslag de Toestemming van de betrokken persoon.
– b) naam, e-mailadres of contactgegevens op Social Media om je te benaderen, in geval je iets gewonnen hebt bij een eventuele prijsvraag. Bovenstaande gegevens b) worden maximaal 2 jaar bewaard; onder de grondslagen van de Toestemming van de betrokken persoon; de grondslag van het Gerechtvaardigd belang van ondernemen. Je gegevens worden direct verwijderd indien je daartoe een verzoek indient.

7. VERSTREKKING AAN DERDEN
Kleurrijke Wereld verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kleurrijke Wereld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verstrekking Derden buiten EU (grensoverschrijdend): De hoofdregel is dat een organisatie persoonsgegevens alleen mag doorgeven naar derde landen met een passend beschermingsniveau. Hier gelden zeer strenge regels voor.
Kleurrijke Wereld verwerkt haar nieuwsbrieven binnen een account bij nieuwsbriefprovider Mailchimp in de VS: een groot en gerenommeerde provider waar miljoenen bedrijven gebruik van maken. Kleurrijke Wereld heeft met Mailchimp een verplichte overeenkomst afgesloten waarbij de EU regels ten aanzien van privacy worden gewaarborgd. Mailchimp is dan ook gecertificeerd onder het zogeheten EU-VS Privacyschild.
Lees hier de uitleg door Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland:
“De Europese Commissie (EC) heeft een regeling aangenomen voor doorgifte van persoonsgegevens aan de VS. Deze regeling heet het EU-VS privacyschild (privacy shield). Elke organisatie in de VS die gecertificeerd is bij het privacyschild, heeft een passend beschermingsniveau (voor de duur van de certificatie). Dat betekent dat organisaties vanuit Europa persoonsgegevens mogen doorgeven naar deze organisaties in de VS”.
Dit zogeheten Privacyschild is de vervanger van de Safe Harbour-overeenkomst, die het Europees Hof van Justitie op 6 oktober 2015 ongeldig verklaarde.

8. WEBSITES VAN DERDEN
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links op de Kleurrijke Wereld websites zijn verbonden – dit is soms het geval bij Nieuwsberichten (blog). Kleurrijke Wereld kan niet garanderen dat deze websites op een veilige manier met jouw gegevens omgaan. Lees altijd daarom altijd de privacyverklaring van desbetreffende websites.

9. COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
Kleurrijke Wereld gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kleurrijke Wereld gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat op maat gemaakte content en advertenties kunnen worden aangeboden.
Voor meer en uitgebreide informatie over website cookies lees alsjeblieft de cookie verklaring van Kleurrijke Wereld: http://www.kleurrijkewereld-sieraden.nl/klantenservice/cookies/

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over de cookies van Kleurrijke Wereld en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Nieuwsbrieven: Kleurrijke Wereld maakt gebruik van de services en technologieën van de nieuwsbriefprovider Mailchimp. (meer info, zie ook punt 7. Derden).Mailchimp verschaft binnen het account van Kleurrijke Wereld verschillende overzichten, zowel op globaal als individueel niveau. Denk hierbij aan het IP-adres, het aantal openingen van een nieuwsbrief, het aantal clicks op de onderwerpen binnen de nieuwsbrief. Hoewel inzage van de individuele clicks van nieuwsbrieflezers mogelijk is, is Kleurrijke Wereld nadrukkelijk niet geinteresseerd in jouw individuele gedrag ten aanzien van de nieuwsbrieven en doet daar niets mee. Wél verstrekt Mailchimp hiermee een totaalsom en -beeld van elke nieuwsbrief, over hoe een nieuwsbrief heeft gepresteerd en welk type onderwerpen interessant blijkt te zijn. Dit helpt om in de toekomst betere en leukere nieuwsbrieven aan te bieden voor iedereen.

10. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kleurrijke Wereld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kleurrijkewereld.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Kleurrijke Wereld jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je verneemt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kleurrijke Wereld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
of voor België, Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.privacycommission.be/nl

11. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Kleurrijke Wereld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kleurrijkewereld.nl

12. WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING
In verband met (chronische) gezondheidsproblemen sinds langere tijd (zie laatste berichten onder Sieradennieuws rechter kolom) en actuele gezondheidsproblemen op dit moment kan deze Privacy Verklaring eventueel nog worden bijgewerkt; alsmede eventueel worden aangepast indien de nieuwe website online komt.
Eventuele belangrijke wijzigingen worden in ieder geval bekend gemaakt op deze huidige website onder Sieradennieuws.
Voorgaande aldus en tot zover opgemaakt d.d. 24 mei 2018


LET OP: Kleurrijke Wereld is TIJDELIJK geen lid meer van het Webshopkeurmerk, gezien de webshop sinds enige tijd niet meer werkt. Dit mede door een sterk verouderde website. De voorwaarden zullen opnieuw worden bekeken en geactualiseerd zodra een nieuwe website en bijbehorende webshop online gaat

Vragen?
Bovenstaande grotendeels wettelijk verplichte info moet elke Webshop uitvoerig en duidelijk per pagina omschrijven, conform en naast plaatsing van de Algemene Voorwaarden. Je kan met een gerust hart winkelen en bestellen.
Heb je nog vragen? Laat het mij even weten. (naar Contactpagina)