Nieuwsbrief

Disclaimer

Artikel 25  – Disclaimer

Ondanks de nauwkeurige zorg en aandacht die Kleurrijke Wereld aan de websites besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie, diensten of producten die je aantreft op de websites van Kleurrijke Wereld kunnen fouten bevatten en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Hoewel Kleurrijke Wereld haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk te presenteren, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze websites.

Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Kleurrijke Wereld. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op de websites van Kleurrijke Wereld of anderszins, wordt uitgesloten.

Kleurrijke Wereld maakt foto’s van producten bij (voorkeur met zeer helder) daglicht, en zonder enige hulp van fotolampen/kunstlicht/fotocabines, om kleurechtheid en uitstraling van materialen zo veel mogelijk te behouden en de bezoeker of klant een zo natuurgetrouw beeld te kunnen laten vormen. Soms wordt gewerkt met gekleurde, bewerkte of sfeerachtergronden – al dan niet door middel van een fotobewerkingsprogramma – voor een passend geheel; in andere gevallen worden soms producten geheel vrijstaand gemaakt binnen een nieuwe achtergrond. Kleuren van stenen en materialen worden echter nooit extra of opzettelijk bijgekleurd; in het geval van close-ups en waar nodig is de reflectie van camera in het zilver of ander metaal weggewerkt. Het werken met achtergronden, vrijstaand maken of wegwerken van reflecties is meer dan gebruikelijk, en gebeurt op vele sieraden- en juwelenwebsites. Uiteraard zijn kleuren afhankelijk van het beeldscherm/merk van een computer/tablet/gsm etc. en instelling ervan. Omschrijvingen van elk sieraad vormen een onverbrekelijk geheel voor de beeldvorming voor de klant. Niet alleen achtergrondinformatie over de materialen en een idee over de stijl en maatvoering, maar ook enige karakteristieken over kleur of vorm, naast soms een (natuurlijke) onvolkomenheid van de verwerkte materialen worden zoveel mogelijk gemeld. Kleurrijke Wereld kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor het anders overkomen van een product.

Kleurrijke Wereld is tenslotte niet aansprakelijk voor de werking van edelstenen of etnische of spirituele amuletten en/of andere elementen met een toegekende eventuele werking waarover wordt geschreven. Sieraden met edelstenen of etnische of spirituele amuletten en/of andere elementen met een toegekende eventuele werking kunnen bijdragen aan een algeheel goed gevoel of een goede fysieke, mentale en spirituele gezondheid, maar hieraan kunnen nooit rechten worden ontleend of kan Kleurrijke Wereld niet aansprakelijk worden gesteld.


Hierna volgen enkele overige artikelen die zijn opgenomen in onze Algemene Voorwaarden:

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende en/of Afwijkende bepalingen voor Kleurrijke Wereld zijn vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden vanaf Artikel 21 tot en met 26 (hieronder).

 

Artikel 21 – Aansprakelijkheid – schade
21.1 Kleurrijke Wereld is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Kleurrijke Wereld ten opzichte van de klant, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
21.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Kleurrijke Wereld, dan wel tussen Kleurrijke Wereld en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Kleurrijke Wereld, is Kleurrijke Wereld niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove nalatigheid van Kleurrijke Wereld.

Artikel 22 – Overmacht
Kleurrijke Wereld heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of van Geschillencommissie te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Kleurrijke Wereld gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 23 – Privacy Beleid
23.1 Kleurrijke Wereld respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van haar websites. Kleurrijke Wereld zorgt er voor dat alle persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.
Kleurrijke Wereld gebruikt de klantgegevens voor het zo spoedig en gemakkelijk mogelijk afhandelen van de bestelling. Kleurrijke Wereld zal de klantgegevens niet aan derden verkopen en zal de gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen ten behoeve van het uitvoeren van de bestelling.
23.2 Op de websites kan de bezoeker zich abonneren of afmelden op de nieuwsbrief. Aanmelding geschiedt volgens double opt-in; wat inhoudt dat de bezoeker/klant via de email de inschrijving moet bevestigen om misbruik van zijn/haar emailadres tegen te gaan.
23.3 Tijdens beurzen, fairs en events waar Kleurrijke Wereld aanwezig is, kan een bezoeker/klant zich schriftelijk aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van aanmelding op een fysieke lijst. Een double opt-in zoals bedoeld in voorgaand artikel (23.2) is dan niet van toepassing; bezoeker/klant geeft met inschrijving zijn of haar toestemming op dat moment. Uiteraard geldt dat afmelden op elk moment weer kan zoals bedoeld in volgend artikel (23.4)
23.4 Indien de bezoeker/klant geen commerciële of informerende email van Kleurrijke Wereld meer wenst te ontvangen, kan bezoeker/klant zich via de websites of onderaan elke nieuwsbrief eenvoudig uitschrijven uit het ledenbestand.

Artikel 24 –  Intellectuele eigendomsrechten en copyright
Kleurrijke Wereld behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de websites van Kleurrijke Wereld gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, foto’s en logo’s). Niets van de websites van Kleurrijke Wereld mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kleurrijke Wereld worden gebruikt op andere websites dan die van Kleurrijke Wereld.
Voorts mag niets van de websites van Kleurrijke Wereld worden gebruikt of verveelvoudigd in brochures, aankondigingen, promoties of in welke vorm of aard van publicatie of uiting dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kleurrijke Wereld. De inhoud van de websites van Kleurrijke Wereld is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Een uitzondering hierop vormen Social Media: uiteraard mogen fotowerk, logo’s en (delen van) inhoud of producten van de websites van Kleurrijke Wereld zonder voorafgaande toestemming worden afgebeeld, gedeeld of genoemd op Social Media, altijd met een automatische link of tekstuele bronvermelding of verwijzing naar of van de websites van Kleurrijke Wereld.
Creatieve ontwerpen in de vorm van sieraden van Kleurrijke Wereld mogen niet identiek worden nagemaakt en verveelvoudigd.

Artikel 25  – Disclaimer
Ondanks de nauwkeurige zorg en aandacht die Kleurrijke Wereld aan de websites besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie, diensten of producten die je aantreft op de websites van Kleurrijke Wereld kunnen fouten bevatten en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Hoewel Kleurrijke Wereld haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk te presenteren, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze websites.

Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Kleurrijke Wereld. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op de websites van Kleurrijke Wereld of anderszins, wordt uitgesloten.

Kleurrijke Wereld maakt foto’s van producten bij (voorkeur met zeer helder) daglicht, en zonder enige hulp van fotolampen/kunstlicht/fotocabines, om kleurechtheid en uitstraling van materialen zo veel mogelijk te behouden en de bezoeker of klant een zo natuurgetrouw beeld te kunnen laten vormen. Soms wordt gewerkt met gekleurde, bewerkte of sfeerachtergronden – al dan niet door middel van een fotobewerkingsprogramma – voor een passend geheel; in andere gevallen worden soms producten geheel vrijstaand gemaakt binnen een nieuwe achtergrond. Kleuren van stenen en materialen worden echter nooit extra of opzettelijk bijgekleurd; in het geval van close-ups en waar nodig is de reflectie van camera in het zilver of ander metaal weggewerkt. Het werken met achtergronden, vrijstaand maken of wegwerken van reflecties is meer dan gebruikelijk, en gebeurt op vele sieraden- en juwelenwebsites. Uiteraard zijn kleuren afhankelijk van het beeldscherm/merk van een computer/tablet/gsm etc. en instelling ervan. Omschrijvingen van elk sieraad vormen een onverbrekelijk geheel voor de beeldvorming voor de klant. Niet alleen achtergrondinformatie over de materialen en een idee over de stijl en maatvoering, maar ook enige karakteristieken over kleur of vorm, naast soms een (natuurlijke) onvolkomenheid van de verwerkte materialen worden zoveel mogelijk gemeld. Kleurrijke Wereld kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor het anders overkomen van een product.

Kleurrijke Wereld is tenslotte niet aansprakelijk voor de werking van edelstenen of etnische of spirituele amuletten en/of andere elementen met een toegekende eventuele werking waarover wordt geschreven. Sieraden met edelstenen of etnische of spirituele amuletten en/of andere elementen met een toegekende eventuele werking kunnen bijdragen aan een algeheel goed gevoel of een goede fysieke, mentale en spirituele gezondheid, maar hieraan kunnen nooit rechten worden ontleend of kan Kleurrijke Wereld niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 26  –  Afzonderlijke pagina’s op de websites van Kleurrijke Wereld

De bepalingen en procedures genoemd op de websites van Kleurrijke Wereld op de afzonderlijke pagina’s “Bestelinformatie”, “Ruilen en Retourneren”, “Garantie en Klachten”, “Contact”, “Privacy beleid”, “Disclaimer”, “Kwaliteit” en “Allergie-informatie” vormen een onverbrekelijk geheel met deze Algemene Voorwaarden. De eventueel aanvullende en/of afwijkende dan wel verduidelijkende bepalingen in die informatie zijn derhalve onverkort van toepassing op de overeenkomsten tussen de consument en Kleurrijke Wereld.


LET OP: Kleurrijke Wereld is TIJDELIJK geen lid meer van het Webshopkeurmerk, gezien de webshop sinds enige tijd niet meer werkt. Dit mede door een sterk verouderde website. De voorwaarden zullen opnieuw worden bekeken en geactualiseerd zodra een nieuwe website en bijbehorende webshop online gaat

Vragen?
Bovenstaande grotendeels wettelijk verplichte info moet elke Webshop uitvoerig en duidelijk per pagina omschrijven, conform en naast plaatsing van de Algemene Voorwaarden. Je kan met een gerust hart winkelen en bestellen.
Heb je nog vragen? Laat het mij even weten. (naar Contactpagina)