Nieuwsbrief

Gebedskralen

Gebedskralen

Gebedskralen

Gebedsmala’s en Gebedskralen
Gebedsmala’s worden al eeuwen door leden van verschillende religies gebruikt. In de Rooms-katholieke kerk kennen we voor dit oude gebruik de zogenaamde rozenkrans, die een zelfde bedoeling heeft. Andere godsdiensten die bidsnoeren kennen, zijn bijvoorbeeld: de Orthodoxe Kerk, de Islam, het Hindoeïsme, het Boeddhisme, en het Sikhisme.

De kettingen worden voornamelijk gebruikt om diverse malen achter elkaar gebeden, liederen, mantra’s e.d. te kunnen herhalen door steeds bij elk nieuw of volgend vers of lied met de vingers één kraal verder te gaan. Hierdoor worden het aantal liederen of verzen simpel geteld, zonder al te veel afleiding, waardoor men zich beter kan concentreren op de tekst. Het aantal kralen staat voor het aantal liederen of verzen dat moet worden gezongen of gereciteerd.

In de Islam bestaat de mala vaak uit 99 of 33 kralen, in dat laatste geval wordt de ketting dan 3 maal door de vingers gehaald. Het totaal van 99 kralen staat voor de 99 namen die Allah kende.

De Anglicaanse kerk en Protestantse kerk kent een rozenkrans van 33 kralen, die staat voor de leeftijd die Jezus had toen hij stierf.

De Boeddhisten en Hindoeïsten hebben vaak 108 kralen aan een mala. De laatste 8 kralen worden opgedragen aan de heelheid van alles wat leeft, met andere woorden: de compassie met alle levende wezens. In een aantal gevallen kent het Boeddhisme ook kleinere mala’s: vaak zijn dit dan mala’s met een deler van 108 (bijvoorbeeld 54 kralen of 27 kralen).

In het Tibetaans Boeddhisme zien we soms ook 111 kralen, waarvan de laatste 11 staan voor eventueel eerder gemaakte fouten in het tellen.

Mala’s worden naast voorgenoemd gebruik ook gehanteerd voor meditatie, ontspanning of worden simpelweg gedragen voor bescherming.

Gebedsmala’s worden van diverse kralen gemaakt zoals zaden, pitten, hout, edelstenen of been. Bekende gebedskralen zijn Rudrakshapitten van de Hindoeïstische Japa Mala, zaden van de ‘Bodhi tree’ of zaden van de Lotus plant. Kornalijn-, Amethist en Tijgeroog edelstenen worden ook gebruikt in mala’s, en zijn dan vaak geknoopt zodat de edelstenen niet beschadigen tijdens veelvuldig gebruik. Het meest gebruikte materiaal voor (oude) mala’s is sandelhout. Dit hout is echter schaars geworden en oude mala’s van dit materiaal worden steeds kostbaarder.

Benen gebedskralen komen vooral uit Tibet en Nepal. In het verre verleden werden deze gebedskralen gemaakt van de beenderen van een Heilige, om zodoende de heilige energie van deze persoon te dragen. Mala’s of gebedskettingen gemaakt van deze beenderen zijn tegenwoordig alleen te zien in musea of tempels.
De kralen die tegenwoordig worden gebruikt zijn vaak gemaakt uit yakhalsbeen of ossebeen. De kralen worden eerst uit het bot in de gewenste vorm gesneden en van een gat voorzien. Nadat de vorm van de kraal gemaakt is, worden er diverse patronen in de kraal gesneden, waarna de kraal ongeveer 2 uur in zout water wordt gelegd om te bleken. De bruine kleur wordt verkregen door de kraal in heel sterke thee te leggen. Daarna worden ze gepolijst op een stenen wiel om dezelfde maat te krijgen en om de scherpe randjes af te vijlen.
Hoewel de tegenwoordige kralen niet meer uit ‘mensenbeen’ zijn gemaakt, hebben ze eenzelfde intentie en bedoeling.